hifi_log.gif (2993 bytes)

 

Elektronisk

ML no.380 jpg.jpg (4827 bytes)
test_gul.gif (1616 bytes)

indsprøjtning

Navn og typebetegnelse: Mark Levinson No. 380S

Fabrikation: Madrigal Laboratories, USA

Pris: 70.000 kr. / Opdatering fra No. 38 eller 38S til 380S: 35.000 kr.

Af Michael Madsen

I hifi-verdenen er det de færreste producenter, der har deres tidligere kunder i tankerne, når de udvikler og markedsfører nye produkter. Hos Mark Levinson (Madrigal Laboratories) har man imidlertid i en årrække tilbudt ejere af ældre udstyr at opdatere til nye modeller så snart de er klar til lancering, eller så snart banken giver grønt lys for den nødvendige forhøjelse af kassekreditten!

Netop nu er det forforstærkerne No. 38 og 38 S, der står for skud, idet de nye modeller med betegnelserne 380 og 380 S netop er kommet på markedet. Som indehavere af en No. 38 S slog vi straks til og bestilte et opdaterings-kit, der gør det muligt at forvandle en No. 38 S til en No. 380 S. Ejere af en No. 38 forforstærker (uden det dyre "S") kan vælge mellem en opdatering til en No. 380 eller evt. direkte til en No. 380 S.

Opdateringskittet omfatter et helt nyt hovedprint og en ny højre del af forpladen med et nyt indfældet - og udskifteligt! - type-skilt for at lette og billiggøre fremtidige opdateringer! Til det kittet, der gør det muligt at konvertere fra No. 38 til No. 380 S, er der endvidere en ny (lys) dækplade til forforstærkerens fjernbetjening.

Hele opdateringen er af mekanisk art og proceduren er relativt enkel, omend noget tidskrævende og stiller krav om jordforbindelse (for at imødegå statisk elektricitet) af den tekniker der udfører operationen.

Mark Levinson 38sboar 350.jpg (26316 bytes) OMFATTENDE ÆNDRINGER

Selve hovedprintet - og dermed forstærkerens basale topologi - er helt identisk med forgængerne, men alligevel omfatter ændringerne ikke færre end 114 komponenter (opdateringen til No. 380 omfatter 84 komponenter).

Opdateringen omfatter: strømforsyning, input buffer, volumenkontrolkredsløbet, udgangsbufferen og bruger-interfacet. Generelt drejer det sig om nye og bedre komponenttyper, der helt enkelt endnu ikke var tilgængelige da den oprindelige konstruktion blev udviklet i 1993.

up

BRUGER-INTERFACET

betjeningsmæssigt er der ikke tale om de store ændringer, men om nyttige detaljer, der giver en mere behagelig og fejlsikker betjening. Således er det nu sådan at balanceindikatoren lyser konstant - uanset betjenings-status - hvis man har valgt at forlade balance-mode i en anden position end "O".

Volumenreguleringen er modificeret med henblik på en hurtigere og mere præcis regulering, såvel via forpladen som via fjernbetjeningen.

Det er ikke helt uden stolthed at vi konstaterer at den af undertegnede "opfundne" og i praksis ganske velfungerende "maximum volume setting" features, der på en let og elegant måde gør det muligt at begrænse volumenkontrollens maximale position, stadig er bevaret og nu er detaljeret beskrevet i den nye brugermanual.

up

LYDEN

Men er det i det hele taget muligt at forbedre lyden nævneværdigt fra et ellers så puristisk konstrueret og neutralt klingende hifi-produkt som Mark Levinson No. 38 S? Svaret er - noget overraskende - ubetinget ja! Som vi første gang erfarede for nogle måneder siden i forbindelse med pressemødet hvor de nye modeller blev præsenteret, er der tale om en ganske markant forbedring, der bekræfter at selv anerkendte high-end produkter lader sig forbedre, og ikke blot i form af diskutable detaljer, men i form af en radikalt forbedret performance og forbedret evne til at formidle musikoplevelser.

Pladsen her tillader os ikke at bringe den detaljerede redegørelse fra Madrigals side af hvilke af de mange nye komponenter der er indført for at opnå præcis hvilke specifikke forbedringer af lyden. Vi vil blot beskrive det endelige resultat.

I forhold til No. 38 S kan lyden fra No. 380 S beskrives som mere ubesværet, ubegrænset, kropslig, detaljeret etc., men nøgleordet her er frem for alt realisme og troværdighed. Ofte giver forandringer af velkendt udstyrs lyd anledning til tvivl og diskussioner i forskellige hifi-miljøer, men det vil nu næppe blive tilfældet her, hvor der så åbenlyst er tale om en gennemgribende luksus-rens af hele lydbilledet, inklusive renskuring af scenegulvet og vask af bagtæppet!

Som så ofte før opleves gode, men teknisk vanskelige optagelser (f.eks. de to Puccini-arier med José Cura på Reference-CD No. 29 track 16 og 17) nu pludselig på én gang mere logiske og letlyttede, samtidig med at de nu er blevet langt mere stemningsfulde, autentiske og helstøbte. Det samme viste sig at gælde en lang række optagelser af forskellig art, som man ellers har kategoriseret som mindre vellykkede eller måske ligefrem kedelige. Alt bliver helt enkelt lettere at forstå og derfor samtidig mere tilfredsstillende i musikalsk forstand.

Gang på gang finder man en optagelse frem for "lige" at lytte til en bestemt sekvens, hvorefter men hører hele pladen til ende og glemmer alt om, at den tidligere hørte til de teknisk udfordrende eksemplarer i samlingen - med ét slag er hele ens pladesamling betydeligt mere interessant - en herlig oplevelse!

Blandt de mest overraskende forbedringer, for her er udelukkende tale om en lang række af slagsen, er en overbevisende formidling af stemmer, herunder ikke mindst komplekse optagelser af kor og orkester, som f.eks. Cherubinis Requiem fra selskabet Opus 111 (Reference-CD No. 31 track 12).

up

MÅLINGER

Vi har foretaget en række målinger ved hjælp af vores Audio Precision udstyr på No, 380 S, men vi har valgt at nøjes med at give dem et par ord med på vejen, idet det hurtigt viste sig at frekvensgangen (op til 200 kHz og uanset forstærkning) maksimalt afviger en brøkdel af en dB fra en ret linie og det endda kun langt uden for audiobåndet, ligesom enhver form for målelig forvrængning (selv ved 600 ohms belastning) ligger på niveau med vores målegrej.

up

KONKLUSION

I kraft af No. 380 S (og 380 uden det dyre "S" for den sags skyld) har Madrigal. bevist at det i høj grad giver basis for forbedringer af selv få år gamle konstruktioner og velanskrevne high-end produkter.

Hemmeligheden består i at følge udviklingen på elektronikmarkedet og ikke at tøve med at afprøve og overveje anvendelsen af nye og bedre komponenttyper i samme øjeblik de er tilgængelige på elektronikmarkedet.

Mark Levinson No. 380 S er i enhver forstand et toptrimmet high-end produkt, der i kraft af genbruget af konceptet og hele topologien fra forgængeren, fremstår som et topmoderne produkt, der rummer en yderst musikalsk og vellydende blanding af spritny teknologi og gennemprøvede og funktionelle detaljer.

Vi vil ikke undlade endnu engang at rose Madrigal for deres opgraderingspolitik, der forenkler udviklingsarbejdet og samtidig kommer såvel gamle som nye kunder til gode.

up


 Fra HIGH FIDELITY 2/98 - Tel. 70237001 - Fax 70237002  e-mail: hifired@hifi.dk - web: www.hifi.dk